Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha

U každého smutečního oznámení můžete vyjádřit pozůstalým svou upřímnou soustrast a podporu v těchto těžkých chvílích.

Kondolence budou zveřejněňovány každý pracovní den do 8:00 hodin.

Parte budou vyvěšena po dobu 30 dnů od zveřejnění.

 

Od pátku 26. 11. 2021 od 18.00 hodin není nijak omezen počet zúčastněných osob na posledním rozloučení či pohřbu.