Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha

U každého smutečního oznámení můžete vyjádřit pozůstalým svou upřímnou soustrast a podporu v těchto těžkých chvílích.

Kondolence jsou zveřejněňovány každý pracovní den do 8:00 hodin.

Parte jsou vyvěšena na virtuální vývěsce po dobu 30 dnů od zveřejnění.

 


Nově si můžete také objednat smuteční květinu, kterou automaticky doručíme k danému obřadu.


 


 Na přání pozůstalých zveřejňujeme

poděkování smutečním hostům za účast.