Home >Pro pozůstalé >Informace >Informace pro pozůstalé

Informace pro pozůstalé

Informace pro pozůstalé

Zvolíte-li si naši pohřební službu k zajištění všech náležitostí spojených s pohřbením Vašeho drahého blízkého, budeme se snažit být Vám v těchto těžkých chvílích co nejvíce nápomocni a ulehčit Vám v nelehké životní situaci.

Připravili jsme pro Vás seznam náležitostí, které je třeba vzít s sebou do kanceláře naší pohřební služby.

 

  • DOKLADY: zažádáme za Vás na příslušné matrice o vystavení úmrtního listu. K tomuto úkonu potřebujeme doložit občanský průkaz zesnulého (pokud si jej neponechali v nemocnici), rodný list zesnulého, oddací list zesnulého (pokud je ženatý/vdaná) a rodný list vypravitele pohřbu (pokud některý doklad chybí, poradíme Vám, jak postupovat dále). Úmrtí list vydává matriční úřad příslušný dle místa úmrtí. Obvykle toto činí ve 14 denní lhůtě zasláním doporučeného úředního psaní na adresu vypravitele. S úmrtním listem pak můžete začít přepisovat nebo odhlašovat vše, co bylo na zesnulého vedeného, avšak kromě majetku, ten se musí vypořádat v dědickém řízení.

 

  • OBLEČENÍ: pro zesnulého: oblečení vždy dávejte podle svého uvážení a také podle toho, co by si zesnulý přál (boty se většinou nedávají, není zvykem dávat). Doporučujeme oděv s dlouhým rukávem a decentním výstřihem. K oblečení můžete přidat např. rodinou fotografii, růženec, svaté obrázky atd.

 

  1. V naší kanceláři či u Vás doma (pokud nemůžete přijet k nám) se společně domluvíme na průběhu smutečního obřadu. Vybereme z naší nabídky vhodnou rakev, květinové dary, hudební doprovod, formu proslovu, případně fotografii k vystavení u rakve, parte atd. a probereme další náležitosti např. termín smutečního obřadu, vykopání hrobu, zajištění dechové hudby a další, vše k Vaší maximální spokojenosti.  Smuteční oznámení tiskneme zpravidla ihned. Tedy jakmile dohodneme všechny podrobnosti posledního rozloučení, obdržíte od nás smlouvu o poskytování pohřebních služeb s přesným rozpisem naúčtovaných položek a konečnou cenou včetně DPH a zároveň také již vytištěné parte ve Vámi požadovaném počtu kusů včetně obálek.  Naší prioritou je, abychom Vám ulehčili v těžké životní situaci a pomohli se všemi náležitostmi tak, abyste se mohli důstojně rozloučit s Vaším blízkým a měli čas truchlit. Provedeme za Vás také potřebné formality na matričním úřadě příslušném místu úmrtí, ze kterého Vám bude v následujících 14 dnech zaslán úmrtní list.
  2. Ke smutečnímu obřadu ve smutečních síních se dostavte cca. 20 min před jeho začátkem, při obřadu v kostele se čas příchodu stanovuje dle dohody a místních zvyklostí. Pokud si to budete přát a situace to dovolí, můžete se naposledy osobně rozloučit s Vaším drahým zesnulým u otevřené rakve. Oblékáme a vystavujeme za dodržení maximální ochrany pozůstalých i zesnulé nakažené v době úmrtí nemocí Covid-19. Poté začne samotný smuteční obřad ať již s knězem či smutečním řečníkem.  Na nás je, abychom se postarali o bezproblémový průběh důstojného smutečního rozloučení a zařídili vše, co je k tomu třeba.  Naší snahou je, abyste byli s našimi službami co nejvíce spokojeni. Rovněž uvítáme také každou Vaši připomínku. Zasloužíte se tak o stálé zlepšování našich služeb. Vaše slova díků jsou pro nás největší motivací, jak naši práci vykonávat co nejlépe.
  3. Žádost o pohřebné dostanete na kontaktním místě státní sociální podpory. Nárok na pohřebné má pouze jednorázově osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. K této žádosti se přikládají: průkaz totožnosti žadatele, rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte (pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku), úmrtní list zesnulé osoby, nebo záznam z matriky o úmrtí osoby, fakturu za vypravení pohřbu, doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu, v případě, že zesnulá osoba byla občanem ČR a ke dni úmrtí v jiném státě EU vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná, pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni úmrtí, v případě, že zesnulá osoba byla občanem jiného státu EU a ke dni úmrtí vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná, pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení pohřbu, pokud osoba uvedená v části ke dni vypravení pohřbu vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná, její pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení pohřbu
  4. Vdovský důchod si vyřídíte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Vezměte s sebou: svůj občanský průkaz, svůj a manželův výměr o důchodu, oddací list a úmrtní list manžela. (na poslední doklad budete čekat, důchod Vám ale bude vyměřen zpětně, takže nic nepromeškáte)
  5. Notářem, který Vám bude přidělen soudem, budete vyzváni asi do 30 dnů ode dne úmrtí (záleží na vytíženosti soudu a příslušného notáře) k pozůstalostnímu řízení. Vezměte si sebou fakturu za pohřeb, doklad o zaplacení pohřbu a všechny doklady o majetku zesnulého.
  6. Platba za pohřební služby může být uhrazena buď v hotovosti v našich kancelářích, případně kartou nebo převodem na účet. Při vyřízení objednávky obdržíte přesný rozpis účtovaných položek s konečnou cenou. Obvykle se hradí záloha ve výši 100 % z předběžného vyúčtování nejpozději den před samotným smutečním obřadem. Případné přiobjednané služby se poté vyúčtují ve faktuře za pohřební služby, kterou vystavujeme v den pohřbu a posíláme ji poštou nebo ji obdržíte při vyzvednutí urny.

Doufáme, že těchto několik stručných pokynů Vám pomůže zorientovat se ve Vaší nelehké situaci. Jakékoli dotazy Vám ochotně zodpovíme v našich kancelářích.