Vzpomínková fotoprezentace


Nabízíme V Z P O M Í N K O V É    FO T O P R E Z E N T A C E   při smutečních obřadech v obřadní síni na hřbitově ve Znojmě. Prezenatce vytváříme z fotografií v klasické či digitální podobě za doprovodu Vámi vybrané hudební skladby. Zároveň od nás obdržíte na památku DVD s nahrávkou.  Tuto službu poskytujeme  ZDARMA.

 

(Video bylo publikováno se souhlasem pozůstalé rodiny.)