Rozloučíme se

Pohřby probíhají bez omezení. Doporučujeme nadále dodržovat rozestupy a nekondolovat (projev soustrasti podáním ruky).