Rozloučíme se

!!! INFORMACE O KONÁNÍ SMUTEČNÍCH OBŘADŮ !!!

Pohřby probíhají bez omezení. Do smutečních síní či kostelů mohou vstoupit pouze osoby s nasazenou rouškou, doporučujeme dodržovat 2metrové rozestupy a nekondolovat (projev soustrasti podáním ruky).