Nabízíme umělěcký hudební doprovod při smutečních obřadech


Nabízíme umělecký hudební doprovod při smutečních obřadech ve smutečních síních, na hřbitovech, v kostelích atd. v podání mladých konzervatoristek. Zde malá ukázka: