Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha >Zdeňka Plačková

Zdeňka Plačková

Zdeňka Plačková
Přidat kondolenci

Napište kondolenci

přidat
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
Váš vzkaz
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit


Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří přišli vyprovodit na poslední cestě paní Zdeňku Plačkovou.

Děkujeme také za upřímné projevy soustrasti a krásné květinové dary.

Poděkování rovněž patří panu faráři.

 

zarmoucená rodina