Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha >Vítězslav Louštil

Vítězslav Louštil

Vítězslav Louštil
Přidat kondolenci

Napište kondolenci

přidat
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
Váš vzkaz
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit


Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Vítězslavem Louštilem.

Děkujeme také za upřímné projevy soustrasti a květinové dary.

 

zarmoucená rodinaŠerkovi

Vážená zarmoucená rodino, přijměte prosím naši upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho táty a syna.

Suchomelovi 38

Upřímnou soustrast

František Veselý s manželkou Ladou.

Upřímnou soustrast.

Pavel a Dana Sedlákovi

Upřímnou soustrast rodině

Marie Cejpková (Alexová)

Upřímnou soustrast celé rodině.

Marie Hlávková

Přeji vám všem upřímnou soustrast

spolužáci ze ZŠ Kravsko

Nikdy nezapomeneme!

Majka Fabíková

Nikdy nezapomenu...