Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha >Katarina Poklembová

Katarina Poklembová

Katarina Poklembová
Přidat kondolenci

Napište kondolenci

přidat
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
Váš vzkaz
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit


Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Katarinou Poklembovou.

Děkujeme také za upřímné projevy soustrasti a květinové dary.

 

zarmoucená rodina