Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha >Jaroslav Mikulášek

Jaroslav Mikulášek

Jaroslav Mikulášek
Přidat kondolenci

Napište kondolenci

přidat
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
Váš vzkaz
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit


Děkujeme touto cestou všem, kdo jste se přišli naposledy rozloučit s naším milovaným Jaroslavem Mikuláškem.

Děkujeme také za upřímné projevy soustrasti a krásné květinové dary.

Poděkování patří rovněž panu faráři Marku Dundovi, SDH Lančov a dechové hudbě.

 

babička Milada, sestra Zuzana s rodinou, sestra Irena s rodinou, ostatní příbuzní 

Alena Grafova

Upřímnou soustrast.

Zdeňka Jankůjová

Přijměte prosím upřímnou soustrast , je mi to moc líto , cítím s vámi .