Home >Rozloučíme se >Kondolenční kniha >Bedřiška Krbálková

Bedřiška Krbálková

Bedřiška Krbálková
Přidat kondolenci

Napište kondolenci

přidat
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení (povinné)
Váš vzkaz
(povinné) - Takto označené položky je nutné vyplnit


Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo jste se přišli naposledy rozloučit nebo tichou vzpomínkou

uctili památku paní Bedřišky Krbálkové.

Děkujeme rovněž za projevenou soustrast a květinové dary.


zarmoucená rodina