INFORMACE O KONÁNÍ SMUTEČNÍCH OBŘADŮ


Pohřby probíhají standartně. Je však třeba dbát při vstupu do smuteční síně či kostela na nasazení roušky, dodržovat 2metrové rozestupy a nekondolovat (projev soustrasti podáním ruky). Ochráníte tak nejen sebe, ale i další smuteční hosty, kteří jsou často nejohroženější skupinou obyvatelstva. Prosíme o ohleduplnost a pochopení.

V našich kancelářích si můžete zakoupit

černé roušky na pohřeb za cenu 130,- Kč za 1ks.